جزئیات محصول

نسخه حرفه ای

4,000,000 ریال

 • شماره اختصاصی 14 رقمی (رایگان)
 • ارسال ساده
 • ارسال گروهی
 • ارسال زمان بندی
 • دریافت، ارسال منطقه ای
 • ارسال صنفی
 • ماژول مسابقه و نظرسنجی
 • ماژول پاسخگویی هوشمند
 • ماژول استعلام
 • ماژول سررسید
 • ماژول کاربر و سطوح دسترسی
 • ماژول ایمیل کاتالوگ
دسته بندی ها: