بسته های عضویت

ارسال اگهی ویژه 2

350,000 ریال
 • 1 ردیف شغلی
 •  مدت نمایش 10 روزه
 • انتشار اگهی در سایت
 • انتشار اگهی در کانال استانی (تلگرام)
 • انتشار اگهی در پیچ اینستاگرام به صورت پست و استوری
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

ارسال اگهی ویژه 1

300,000 ریال
 • 1 ردیف شغلی
 •  مدت نمایش 10 روزه
 • انتشار اگهی در سایت
 • انتشار اگهی در کانال استانی (تلگرام)
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

ارسال اگهی ساده

150,000 ریال
 • 1 ردیف شغلی
 •  مدت نمایش 10 روزه
 • انتشار اگهی در سایت
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7