توضیحات کارفرما

در سال ۱۳۷۱ در اثر تلاش بی وقفه کارشناسان و تکنسین ها و پرسنل خانواده شوکوماد شرکت صنایع غذائی ماد با نام تجاری شوکوماد تاسیس و با مساعی مجدانه مدیریت شرکت نقطه آغازینی شد تا گام های اثر بخشی در رسیدن به اهداف نهائی شرکت که همانا تولید محصول با کیفیت و منطبق با استاندارد های کیفی است باشد کیفیت منحصر به فرد شوکوماد نتیجه سالها تلاش بی وقفه پرسنل و مساعی مستمر مدیریت ان است. سالم سازی محیط کار و سلامت اعضای خانواده شوکوماد را برای انجام کار مطمئن اولین گام در تولید محصول بی همتا به کار می گیریم و با خط و مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی و ایجاد مهارتهای لازم در جهت اشتغال مولد متضمن حفظ حقوق و تامین منافع مصرف کنندگان می باشیم . ما کیفیت را ضرورت محصول خود میدانیم.