چرا کارجویان فراری می شوند؟

2020-07-01 0 نظرات

هر شرکت و سازمانی که اقدام به جذب و استخدام کارجویان جدید می کند، علاوه بر رشد کسب و کار خود و اکرام مشتری و حفظ ارتباط موثر با مشتری باید این نکته را در نظر داشته باشد که اعتبار سازمان یا شرکت یکی از نقاط عطفی است که در عملکرد بهتر کارکنان و کارمندان و رشد محیط کار تاثیر مستقیم و به سزایی دارد. چه بسا این که سازمان ها در مصاحبه های کاری برای استخدام کارجویان جدید عملا فاجعه ای به بار می آورند، اما دلیل چیست که کارجویان فراری می شوند؟

عقیده های قدیمی در فرایند جذب نیرو

هنوز هم بسیاری از کارفرمایان به کارجو و افراد متقاضی کار به کارمندان و کارگران به چشم یک ابزار برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود نگاه می کنند؛ ابزارهایی که به آنان امکان می دهد هر زمان که به عقیده خودشان از کارمند راضی نبودند آن را مثل یک قطعه عوض کنند. اما جای تعجب این جاست که چرا کارجویان اعتراضی ندارند؟ چون به یک جمله اکتفا کرده اند: “تا بوده چنین بوده و کار چون برای کارفرماست حق و عقیده او محترم تر است.” کارجویان به مواردی که در آگهی استخدام منتشر می شود و حتی رفتارهای زمان مصاحبه که توسط کارفرما تکرار می شوند عادت دارند.

روش های غلط در جذب کارجو

متن آگهی استخدام :

 بسیاری از کارفرمایان در متن آگهی استخدام از لحن و زبان خشک و بسیار رسمی استفاده می کنند، برای مثال از افعال سوم شخص استفاده می کنند: “فرد منتخب باید دارای شرایط زیر باشد.” ، “افراد دارای شرایط زیر در اولویت خواهد بود.”

تعیین نکردن بازه حقوق :

بسیاری از کارفرماها به امید این که فردکارجو حقوق کمتری را صرفا به خاطر این که متقاضی کار است و به کار نیاز دارد، پیشنهاد دهد. آگهی های استخدامی که بازه حقوق معینی را برای کارجویان مشخص نمی کند وقت خودو متقاضی را عملا هدر می دهد.

پرسیدن سوال های کلیشه ای :

 مگر نه این که هدف از استخدام رشد و پیشرفت در کار سازمان یا شرکت است؟ از پرسیدن سوال های کلیشه ای که با شغل و وظایف و مسئولیت مرتبط خودداری کنید.

درخواست مجانی کار کردن :

 بسیاری از کارفرمایان از واژه “کارآموزی” سوء استفاده می کنند و هنگام مصاحبه به کارجو پیشنهاد می دهند که مدتی به صورت رایگان و آزمایشی در محیط کار حاضر شود. این پیشنهاد جنبه خوبی برای شروع فعالیت کارجو نیست.

سوال های کوتاه و تخصصی بپرسید :

زمانی که فرد به مصاحبه می رود با برگه های چند صفحه ای پر از سوالات تخصصی و غیر تخصصی روبه رو می شود. این کار نه تنها زمانی که با استفاده از فرم های اینترنتی انجام می شود بلکه زمان مراجعه حضوری نیز یک اقدام غیر حرفه ای است. به جای خواستن پر کردن چندین صفحه از کارجو بخواهید به توضیح مهارت های تخصصی که دارد بپردازد.

پرسیدن حقوق های پیشین :

به یاد داشته باشید که پرسیدن در مورد حقوق شغل گذشته امری غیر حرفه ای و حتی غیر ضروری است؛ این کار در ایالات متحده ممنوع اعلام شده است. یک کارفرمای حرفه ای با مشاهده رزومه و مصاحبه حضوری می تواند ارزش بازار فرد کارجو را تخمین بزند.