استفاده صحیح از زبان بدن تاثیری در استخدام شدن زمان مصاحبه دارد؟

2020-06-27 0 نظرات

زبان بدن چیست؟

به رفتار، نوع نگاه کردن، نوع ایستادن، راه رفتن و انتقال پیامی که بدون صحبت کردن شخص و به طور کلی با استفاده از مجموعه ای از رفتارهای فیزیکی باعث انتقال اطلاعات می شود، زبان بدن می گویند. البته گمان نکنید که زبان بدن به طور خودآگاه توسط شخص قابل کنترل است، بسیاری از رفتارهای غیر کلامی در ناخودآگاه شما نقش بسته و فقط با تمرین و تکرار قابل فراگیری و تبدیل شدن به عادت است.

8 نکته را قبل از وارد شدن به اتاق مصاحبه بخوانید

با تمرین و تکرار در مدت زمانی می توانید در یک مصاحبه کاری تاثیر مثبتی را در ذهن کارفرما ایجاد کنید. در ادامه همراه ما باشید تا روش های کاربردی و تاثیر گذار زبان بدن زمان مصاحبه و استخدام را یاد بگیریم:

  1. سرتان را بالا بگیرید: زمان ورود به اتاق مصاحبه سرتان را بالا بگیرید، شانه ها را عقب بگیرید و مصمم و آرام قدم بردارید. عجله در راه رفتن نشان دهنده اضطراب شما در رویایی با کارفرما است.
  2. پیش قدم نشوید: زمان روبرو شدن با کارفرما تا زمانی که کارفرما در دست دادن پیش قدم نشده اقدام به دست دادن نکنید. برای دست دادن محکم دست بدهید، این کار نشانه اعتماد بنفس شما است. کسانی که شل دست می دهند اعتماد بنفس کمی دارند، خجالتی و کم رو هستند.
  3. ارتباط چشمی را فراموش نکنید: برخی از افراد گمان می کنند که منظور از ارتباط چشمی خیره شدن مستقیم به فرد مصاحبه کننده است، اصلا چنین نیست. منظور از ارتباط چشمی توجه به صحبت های مصاحبه کننده یا کارفرما، نچرخیدن چشم و سر است.
  4. ثابت بمانید: وقتی که روی صندلی نشسته اید، پاهایتان را روی هم نیندازید، قوز نکنید، یقه لباستان را صاف نکنید، با دکمه لباستان ور نروید، روی میز یا صندلی ضربه نزنید؛ این رفتارها نشان دهنده بی حوصله شدن شما و بی قراری است و با زبان بی زبانی می خواهید بگوید من می خواهم سریع تر فرار کنم.
  5. تون صدا را تغییر دهید: زمان مصاحبه و برای سوال های متفاوتی که کارفرما از شما می پرسد  تن صدایتان را تغییر دهید، آرام صحبت نکنید، واضح و با صدای رسا صحبت کنید. صدای یکنواخت کسل کننده و نشان دهنده بی رغبتی شما است. فرد شنونده با شنیدن صدای یکنواخت متوجه خوشحالی و رضایت یا  ناراحتی شما نمی شود.
  6. دست به سینه نشینید: وقتی که روی صندلی نشستید راحت و صاف به صندلی تکیه بدهید، اما دست به سینه نشینید؛ با این کار فرد گمان می کند که شما فردی گستاخ و محافظه کار بداند که از گفتن حرف ها و پاسخ به سوالات تفره می روید و حالت تدافعی گرفته اید.
  7. دست هایتان مشت نکنید: یکی از نکات مهم هنگام مصاحبه مشت نکردن دست هاست، کف دست هایتان را باز نگه دارید. پیدا بودن کف دست نشان دهنده صداقت و رو راستی با فرد مصاحبه کننده است. از طرف دیگر به سمت پایین گرفتن کف دست نشان دهنده تسلط شما به موضوع و مهارت هایی است که کارفرما درمورد آن ها سوال می کند. بهترین حالت که بیان کننده اعتماد به نفس شما است فشار دادن یا قرار دادن انگشتان نوک دست به یکدیگر است.
  8. به محیط اطراف علاقه نشان دهید: پس از پایان مصاحبه ، به محیط اطرافتان نگاه کنید و لبخند بزنید، انگار که با محیط اطراف ارتباط برقرار کرده اید و از محیط کار احساس رضایت می کنید.