توانایی مذاکره برای ارتقاء شغلی دارید؟ این شغل ها مناسب شماست

2020-06-25 0 نظرات

بسیاری از افراد در مذاکره و توانایی ارتباط و تاثیر گذاری روی افراد جدید و حتی بلند پایه را دارند، به همین دلیل مشاغل ویژه و منحصر به فردی برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث رشد و ترقی این افراد شود و احتمال رشد و ارتقاء شغلی در این افراد افزایش می یابد. در ادامه به معرفی مشاغل مناسب برای افرادی که توانایی مذاکره دارند، می پردازیم.

مسئول امور مالی

در مراکز و شرکت های مختلف استخدام نیروی کار به عنوان مسئول مالی بخش اجتناب ناپذیر هر ارگانی است. افرادی که توانایی مذاکره در حد خوب و عالی دارند، برای کار در بخش مالی و حسابداری مناسب است، چون این افراد توانایی متقاعد کردن دیگران را دارند. زمانی که در سمت شغلی به عنوان مسئول امور مالی استخدام شوید و یا ارتقاء شغلی بیابید باید توانایی انعطاف پذیری و توانایی متقاعد کردن افراد با روحیات و تفکرات مختلف را داشته باشید.

مسئول فروش

یک سرپرست فروش خوب دارای توانایی مذاکره و شناسایی افراد جدید برای مصاحبه و استخدام برای بخش فروش را دارد. شما به عنوان یک فرد مسئول در قسمت فروش باید توانایی شناسایی مشتری بالقوه و بالفعل را داشته باشید، بتوانید به آسانی با مشتریان ملاقات کنند و آن ها برای خرید متقاعد کنند.

سرپرست روابط عمومی

وظیفه فردی که سرپرست روابط عمومی است، متقاعد کردن خبرگذاری ها و مردم عادی برای شرکت در کمپین ها و مراسم ها می باشد. اگر دارای چنین روحیه مصممی هستید فعالیت در سمت مسئول روابط عمومی برای شما مناسب است.

کارشناس تولید محتوا

افرادی که در سمت کارشناس تولید محتوا مشغول به کار هستند، باید بتوانند افراد را برای داشتن محتوا و نیاز داشتن سایت به محتوا متقاعد کند. همچنین زمانی که کارفرما برای نگارش تولید محتوا متقاعد شد علاوه بر کارفرما باید کاربران و بازدیدکنندگان را با تولید محتوای مفید و کاربردی راضی نگه دارد.

مسئول تبلیغات

بسیاری از مراکز و شرکت ها تمایل دارند که به صورت مجازی برای آنان تبلیغ شود. فردی که در سمت مسئول تبلیغات استخدام شود باید توانایی آموزش، مشاوره، معرفی و آگاهی از برند دادن به مشتریان را داشته باشید، تا با دیدن تبلیغات از جانب شما شگفت زده شوند و برای خرید و وفادار شدن ترغیب شوند.

مسئول هماهنگی برای استخدام

فرد استخدام شده به عنوان مسئول هماهنگی باید توانایی مدیریت، انتخاب و ایجاد برقراری ارتباط با افراد جدید برای مصاحبه و استخدام شدن را داشته باشد. مسئول هماهنگی برای استخدام وظیفه دارد که افراد کاندید شده برای استخدام را متقاعد کند که به تیم و اعضای شرکت ملحق شوند و از طرف دیگری بتواند شرکت استخدام کننده را متقاعد کند که فرد جدید برای استخدام مناسب است.

مسئول کنترل پروژه

مسئول کنترل پروژه باید توانایی مدیریت وضعیت شرکت یا سازمان، تحلیل، برنامه ریزی ، ارائه راه کارهای جدید و توضیح و تفسیر وضعیت شرکت و ایجاد ارتباط موثر با کارکنان و مدیران ارشد و مدیر تولید و حتی رئیس شرکت را داشته باشد تا در صورت مختل شدن وضعیت شرکت یا سازمان بتوانید آن را مدیریت و برطرف نمایید.