فرم درج اگهی استخدام

1 مشخصات مسئول درج اگهی
2 مشخصات اگهی استخدام
3 پرداخت هزینه و درج اگهی
  • نام و نام خانوادگی مسئول درج اگهی
  • موبایل مسئول درج اگهی
  • نام شرکت , موسسه یا سازمان
  • تلفن تماس به همراه پیش شماره شهر
  • ادرس ایمیل مسئول درج اگهی